TV Przystań to inicjatywa powstała w ramach działalności Pracowni Fotograficzno – Filmowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej Przystań. Jest to forma  rehabilitacji społecznej naszych podopiecznych. Uczestnicy zajęć wraz z instruktorem tworzą własną ekipę filmową, która realizuje różne formy filmowe, reportaże z ważnych wydarzeń ze środowiska osób z niepełnosprawnościami we Wrocławiu.

Uczestnicy zajęć mogą spróbować swoich sił w różnych rolach, jako operatorzy kamery, spikerzy, reporterzy, dźwiękowcy, asystenci planu itp. Uczą się współpracować ze sobą, mają wspólny cel i poczucie, że robią coś ważnego dla całego środowiska. Poprzez działania dziennikarsko – filmowe nasi podopieczni w sposób naturalny wychodzą do ludzi, biorą aktywny udział w wydarzeniach społeczno – kulturalnych, mają okazję poznać wielu ludzi działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zależy nam na tym, aby poprzez działania dziennikarsko – filmowe nasi podopieczni poczuli się kreatywni i ważni, aby uwierzyli, że jeśli zechcą to mogą bardzo wiele osiągnąć. Bardzo ważne wydaje się, aby uczestnicy w procesie terapii czuli, że mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Poczucie sprawstwa działa motywująco w dążeniu do samodzielności i samodoskonaleniu.

TV Przystań zajmuje się również animacją poklatkową w ramach terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej Przystań. Animacja poklatkowa jest świetną formą terapii ze względu na  stosunkowo prostą metodę realizacji, ale wymaga sporo cierpliwości, wytrwałości, czasu i kreatywności. Uczestnicy mają możliwość realizacji własnych, autorskich pomysłów przy wsparciu instruktora.

Uczestnicy TV Przystań mają możliwość przeprowadzać wywiady z osobami opiniotwórczymi, włodarzami naszego miasta, z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Dzięki temu mają możliwość zintegrować się z ludźmi którzy również podejmują działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i nawiązać współpracę z innymi organizacjami i jednostkami samorządowymi.

Naszym celem jest również przeciwdziałanie negatywnym stereotypom i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez nasze działania pragniemy pokazać możliwości naszych podopiecznych. TV Przystań podejmuje działania mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pokazujemy, że nasi podopieczni to osoby z dużym potencjałem, które mogą się rozwijać przy zindywidualizowanym wsparciu i osiągnąć sukces!

Zapraszam do kontaktu:
joanna.majewska@diakonia.pl