Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań”
w Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji
im. ks. Marcina Lutra
ul. M. Lutra 2-8 (dawniej: Wejherowska 28), 54-239 Wrocław

Sekretariat
Elżbieta Dunal
gabinet 311, III p., budynek szkół (A)
tel. (71)7823743

e-mail: wtz.przystan@diakonia.pl

Kierownik
Adrian Tylipski
gabinet 312, III p., budynek szkół (A)

e-mail: adrian.tylipski@diakonia.pl